FAQ

Ogólne

W jakich godzinach otwarta jest biblioteka?ptaszek

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego otwarta jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 oraz w wybrane niedziele w godzinach 9.00-14.00.

Kto może korzystać ze zbiorów BUŁ?ptaszek

Ze zbiorów BUŁ mogą korzystać na miejscu wszystkie osoby pełnoletnie. Na zewnątrz zbiory wypożyczane są pracownikom i studentom UŁ, absolwentom UŁ, osobom ze szkół wyższych, średnich i placówek naukowo-badawczych, które zawarły umowę z władzami UŁ oraz osobom zamieszkałym na terenie województwa łódzkiego, które wpłaciły kaucję. Więcej informacji w Regulaminie korzystania ze zbiorów BUŁ.

Gdzie można zapisać się do biblioteki?ptaszek

W Wypożyczalni Miejscowej znajdującej się na parterze BUŁ. Formalności związane z zapisem należy dokonać osobiście.

Jakie dokumenty należy okazać podczas zapisu do biblioteki?ptaszek

Aby zapisać się do Biblioteki UŁ, studenci UŁ i państwowych uczelni łódzkich muszą okazać dowód osobisty i elektroniczną legitymację studencką. Absolwenci UŁ okazują kartę absolwenta UŁ i dowód osobisty, pozostałe osoby - dowód osobisty.

Co mam zrobić w przypadku zagubienia karty bibliotecznej?ptaszek

W przypadku zagubienia karty należy jak najszybciej zgłosić się do Wypożyczalni BUŁ, tel. 42 635 60 50.

Udostępnianie zbiorów

Ile książek i na jak długo mogą wypożyczyć studenci UŁ?ptaszek

Studenci UŁ mogą wypożyczyć 10 pozycji na 2 miesiące. Natomiast studenci studiujący dwa kierunki na UŁ – 15 pozycji na 2 miesiące.

Jak studenci UŁ logują się na konto biblioteczne?ptaszek

Studenci UŁ logują się na konto biblioteczne tak jak do systemu USOS.

Czy trzeba być zapisanym do BUŁ, aby móc przeglądać katalog on-line?ptaszek

Nie trzeba być zarejestrowanym w Wypożyczalni BUŁ, aby skorzystać z katalogu on-line. Można go przeglądać z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, bez konieczności logowania.

Jak długo zamówione przez czytelnika książki czekają na odbiór?ptaszek

Zamówione książki czekają na odbiór przez 3 dni.

Gdzie należy zgłosić zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki i jakie są konsekwencje w takim przypadku?ptaszek

Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki należy zgłosić w Wypożyczalni BUŁ. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany: odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszt oprawy lub odkupić dzieło wskazane przez bibliotekę lub pokryć koszty zagubionego dzieła, oszacowane przez Dyrektora Biblioteki UŁ.

Co oznacza w bibliotece Wolny Dostęp?ptaszek

Wolny Dostęp to przestrzeń w Bibliotece UŁ, obejmująca piętra 1-4 oraz Czytelnię Historyczną. Użytkownicy mają tutaj swobodny dostęp do książek i czasopism znajdujących się na półkach. Po zakończeniu korzystania z wybranych egzemplarzy należy odłożyć je na wyznaczone miejsce. W Wolnym Dostępie znajdują się urządzenia do samodzielnego wypożyczania SelfCheki, samoobsługowe urządzenia od skanowania i kopiowania oraz pokoje do pracy indywidualnej i grupowej.

Czy można zamawiać książki z Wolnego Dostępu (przykład sygn.: PG7158.M5D9 2010E1)?ptaszek

Książki z Wolnego Dostępu można zamawiać tylko do książkomatu po godzinach pracy biblioteki. W godzinach otwarcia biblioteki należy sprawdzić w katalogu elektronicznym sygnaturę poszukiwanej pozycji, a następnie samodzielnie wyszukać ją na półce. Istnieje możliwość zarezerwowania książki z Wolnego Dostępu, która jest aktualnie wypożyczona.

Czy można samodzielnie wypożyczyć lub zwrócić książkę?ptaszek

Tak, książki ze strefy Wolnego Dostępu można samodzielnie wypożyczać przez urządzenia SelfCheck, dostępne na każdym piętrze oraz zwracać, korzystając z wrzutni znajdującej się na parterze obok windy. Wypożyczone książki z magazynu i Wolnego Dostępu można zwracać do książkomatu.

Czy do wrzutni można oddawać wszystkie książki wypożyczone z BUŁ?ptaszek

Nie, do wrzutni można oddawać wyłącznie książki z Wolnego Dostępu. Zbiory zamówione z magazynu należy oddawać do Wypożyczalni lub książkomatu.

Jak sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego?ptaszek

Należy zalogować się do katalogu bibliotecznego, a następnie wybrać zakładkę Moje Konto.

Czy czasopisma można wypożyczać na zewnątrz?ptaszek

Nie, czasopisma są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej, Czytelni Historycznej oraz w Wolnym Dostępie.

Czy można wypożyczyć dokumenty znajdujące się w Oddziale Zbiorów Specjalnych?ptaszek

Nie. Zbiory specjalne udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych (stare druki, ikonografia, rękopisy, cymelia), Sekcji Dokumentów Życia Społecznego, Sekcji Kartografii oraz Sekcji Muzykaliów.

Komu udostępniane są obiekty cenne i rzadkie znajdujące się w Oddziale Zbiorów Specjalnych?ptaszek

Obiekty cenne lub rzadkie mogą być udostępniane nauczycielom akademickim i innym osobom, np. doktorantom, studentom, pracownikom instytucji, po przedstawieniu zaświadczenia od opiekuna naukowego lub kierownika jednostki, określające cel i temat badań.

Czy istnieje możliwość, aby czytelnik samodzielnie przedłużył przez Internet termin zwrotu wypożyczonych pozycji?ptaszek

Tak, czytelnik samodzielnie może dokonać pierwszej prolongaty. Warunkiem uzyskania kolejnego przedłużenia okresu wypożyczenia książki jest zgłoszenie się czytelnika do Wypożyczalni i okazanie wypożyczonej książki.

Jakie są opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek?ptaszek

Opłata za przetrzymanie wypożyczonej pozycji wynosi 0,30 zł za wolumin, za każdy dzień zwłoki.

Czy można udostępnić kartę biblioteczną innej osobie, aby wypożyczyła za mnie książki?ptaszek

Nie. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innym osobom. W uzasadnionych przypadkach, na czas określony, może być wystawione upoważnienie dla innej osoby.

Czy ktoś może oddać za mnie książki?ptaszek

Tak.

Czy po zakończeniu studiów na UŁ muszę rozliczyć się z biblioteką?ptaszek

Tak. Każdy student po zakończeniu/przerwaniu studiów ma obowiązek uregulować wszelkie zaległości wobec BUŁ i bibliotek zakładowych. Zamknięcie konta bibliotecznego następuje po zatwierdzeniu elektronicznej karty obiegowej w systemie USOS.

Usługi

Czy istnieje możliwość sprowadzenia materiałów, których nie ma w Bibliotece UŁ?ptaszek

Tak. Należy zgłosić się do Wypożyczalni Międzybibliotecznej, pokój 220, piętro II.

Kto może korzystać z książkomatu?ptaszek

Z książkomatu mogą korzystać członkowie społeczności akademickiej oraz absolwenci UŁ, posiadający aktywne konto biblioteczne.

Czy można podłączyć swój laptop do Internetu w bibliotece?ptaszek

Czytelnik może korzystać z Internetu po uprzednim zalogowaniu się do terminali bibliotecznych lub sieci WiFi na własnych urządzeniach. Zasady logowania określa odrębna instrukcja.

Czy poza siecią akademicką można przeglądać elektroniczne bazy danych?ptaszek

Tak. Dostęp do elektronicznych baz danych poza siecią UŁ mają pracownicy i studenci UŁ. Studenci logują się tak jak do systemu USOS, pracownicy tak jak do portalu pracowniczego.

Czy w bibliotece można kserować książki lub czasopisma?ptaszek

Tak. Można kserować fragmenty czasopism i książek wydanych po 1950 roku, w granicach przewidzianych przepisami prawa autorskiego. Samoobsługowe kopiarki znajdują się na terenie biblioteki. Odpłatność za jedną stronę wydruku w formacie A4 wynosi 0,40 zł.

Czy istnieje możliwość wydrukowania własnych materiałów?ptaszek

Tak. Można korzystać z terminali w Wolnym Dostępie lub komputera w Informatorium. Odpłatność za jedną stronę wydruku w formacie A4 wynosi 0,40 zł (wydruk czarno-biały).

Gdzie można zeskanować potrzebne materiały?ptaszek

Samoobsługowe skanery znajdują się w Bibliotece na I i III piętrze Wolnego Dostępu oraz w Czytelni Głównej. Skanowanie jest bezpłatne (trzeba posiadać własny pendrive).

Czy można samodzielne wykonać skan dokumentu ze zbiorów specjalnych? ptaszek

Nie. Czytelnik musi złożyć zamówienie. Wykonanie skanu jest płatne. Więcej informacji w Przepisach porządkowych dla korzystających ze zbiorów specjalnych.

Czy biblioteka posiada udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących?ptaszek

Tak. Na II piętrze w Wolnym Dostępie dostępne są urządzenia umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym, m.in. można korzystać z Internetu, z pakietu biurowego Office i poczty elektronicznej, urządzenia lektorskiego POET Compact. Aby z nich skorzystać, należy zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza.

Czy biblioteka posiada książki i czasopisma dla osób niewidomych i niedowidzących?ptaszek

Tak. Zbiory te dostępne są w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt ułatwiający korzystanie z biblioteki osobom niewidomym i niedowidzącym, na II piętrze Wolnego Dostępu. Można z nich korzystać tylko na miejscu.

Dlaczego nie mogę zalogować się do baz danych?ptaszek

Problemy z zalogowaniem się do baz danych mogą wynikać z następujących przyczyn: blokada konta bibliotecznego - może to być blokada przez system USOS lub blokada spowodowana przetrzymaniem książki, niewykasowanie „ciasteczek” z przeglądarki (instrukcja czyszczenia), próba logowania się do zasobu poza siecią uniwersytecką (nie dotyczy studentów i pracowników UŁ) lub korzystanie z przeglądarki FireFox. Do baz danych należy logować się ze strony internetowej Biblioteki UŁ (zakładka e-zbiory). W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ, tel. 42-635-60-50.

Gdzie mogę sprawdzić połączenie identyfikatora ORCID z kontem PBN?ptaszek

Aby sprawdzić połączenie identyfikatora ORCID z kontem PBN, należy przejść na stronę https://pbn.nauka.gov.pl/ i wybrać moduł sprawozdawczy. Następnie w lewym panelu w module analitycznym należy wybrać „autor” i wpisać w kolejności nazwisko i imię. Jeśli jest połączony numer ORCID, widoczny będzie pod numerem PBN ID.

Jak zaimportować publikacje z bazy bibliograficznej Expertus do swojego profilu ORCID?ptaszek

W celu uzupełnienia profilu ORCID o pracę z systemu EXPERTUS należy przejść na stronę Biblioteki UŁ. W zakładce NAUKA należy wybrać „Bibliografia i Bibliometria”, następnie „Bibliografie Dorobku Pracowników UŁ”, kliknąć w link EXPERTUS i zalogować się przez serwer HAN. W oknie „autor” należy wpisać nazwisko i imię. Na stronie z wyszukanymi wynikami należy wybrać opcję „przejdź do zmiany formatu”. W kolejnym kroku w „wyświetl” ponownie stosując format, wybieramy puste okno (pod formatem kontrolnym). Należy skopiować tekst do notatnika od znaku @ do znaku }. Podczas zapisywania dokumentu należy wybrać opcję kodowania UTF 8 i zapisać dokument na pulpicie. Następnie należy zalogować się do swojego ORCID w works - add works wybieramy Import Bibtext, następnie „choose file” i załączamy przygotowany plik. Importowanie danych powinno rozpocząć się po kliknięciu „otwórz”. Aby rekordy zapisały się na naszym profilu, musimy zatwierdzić poprzez „save all”. Należy odświeżyć stronę.

Dlaczego nie mogę korzystać z bazy Legalis lub Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej, mimo że moje konto biblioteczne jest aktywne?ptaszek

Częstym powodem utrudniającym dostęp do wyżej wymienionych baz jest limitowany dostęp do serwisów. Do bazy Legalis limit równoczesnych wejść wynosi dziesięć, natomiast do IAGW - jedno.

Czy jako student Uniwersytetu Łódzkiego mogę korzystać z bazy EMIS?ptaszek

Od 1.01.2014 r. zgodnie z licencją tylko pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego (posiadający aktywne konto biblioteczne) mogą zdalnie korzystać z bazy EMIS.

Czy mogę pobrać książkę w formacie PDF z EbscoHost i czy obowiązuje limit pobrań?ptaszek

W zależności od ograniczeń nałożonych przez wydawcę, istnieje możliwość pobrania zróżnicowanej liczby stron podczas jednej sesji. Można również pobrać stały link i zapisać go w przeglądarce, wówczas po zalogowaniu do bazy użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę książki.

fundusze europejskie rzeczpospolita polska uniwersytet łódzki unia europejska

Projekt pn. „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018 r.